eat kanazawa 2012 静止画部門 最優秀賞作品
 

「天までとどけ!!」 森山町小学校 5年 松本 凪